Tomografia komputerowa
w stomatologii

Jedyny w Polsce Tomograf CBCT o największym polu obrazowania
Niska dawka promieniowania.

Pracownia Tomografii Komputerowej Głowy

Wrocław ul. Pretficza 21

71 790 26 65

tomograf komputerowy

Cena badania

350 zł

www.tomograf-wroclaw.pl

Tomograf komputerowy Kodak Iluma to tomograf wiązki stożkowej (CBCT). CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Oferujemy:

DYSPOZYCYJNOŚĆ

Natychmiastowa dyspozycyjność tomografu, brak kolejek

tomograf komputerowy

BEZPIECZEŃSTWO

Dawka promieniowania do dwudziestu razy mniejsza w porównaniu z tomografem w technice spiralnej

tomograf komputerowy

OPIS MEDYCZNY

Istnieje możliwość opisu skanów w pracowni tomografii komputerowej przez lekarza radiologa (proszę zaznaczyć na skierowaniu)

tomograf komputerowy

SKAN NA PŁYCIE CD

Pacjent otrzymuje nośnik danych z plikami DICOM wraz z programem 3D i instrukcję pozwalająca na trójwymiarową diagnostykę na każdym komputerze z systemem windows

tomograf komputerowy

DOKŁADNOŚĆ

Tomograf wykonuje skany metoda stożkową, oferta jest skierowana wyłącznie do chirurgów szczękowo-twarzowych, lekarzy implantologów oraz lekarzy laryngologów